Linija “Premium”: paneli blago naglašenih, decentnih bordura, čistih ravnih linija, dostupni s ili bez dekorativnih PVC aplikacija u boji.

[Ana] [Dea] [Eva] [Flo] [Lea] [Rea] [Tea] [Ela] [Iva]

Premium, dekorativni PVC paneli 900 x 2100 mm

ANA

Ana 1 Ana 2 Ana 3 Ana 4 Ana 5 Ana 6

DEA

Dea 1 Ana 2 Dea 3 Dea 4 Dea 5 Dea 6

EVA

Eva 1 Eva 2 Eva 3 Eva 4 Eva 5 Eva 6

FLO

Flo 1 Flo 2 Flo 3 Flo 4 Flo 5 Flo 6

LEA

Lea 1 Lea 2 Lea 3 Lea 4 Lea 5 Lea 6

REA

Rea 1 Rea 2 Rea 3 Rea 4 Rea 5 Rea 6

TEA

Tea 1 Tea 2 Tea 3 Tea 4 Tea 5 Tea 6

Premium, dekorativni PVC paneli 900 x 1920 mm

ELA

Ela 1 Ela 2 Ela 3 Ela 4 Ela 5 Ela 6

IVA

Iva 1 Iva 2 Iva 3 Iva 4 Iva 5 Iva 6