Paneli linije “Moderna” moderan su i sofisticiran izbor za Vaš dom. Za razliku od linije “Elegant”, paneli “Moderna” odlikuju se nešto izraženijom bordurom. U ponudi je 11 modela dostupnih u dvije veličine.

[Vis] [Hum] [Žut] [Krk] [Nin] [Rab] [Bol] [Ist] [Vrh] [Vir] [Pag]

Moderna, dekorativni PVC paneli 900 x 1920 mm

VIS

Vis 1 Vis 2 Vis 3 Vis 4

HUM

Hum 1 Hum 2 Hum 3 Hum 4 Hum 5 Hum 6

ŽUT

Žut 1 Žut 2 Žut 3 Žut 4 Žut 5

KRK

Krk 1 Krk 2 Krk 3 Krk 4 Krk 5 Krk 6

NIN

Nin 1 Nin 2 Nin 3 Nin 4 Nin 5 Nin 6

RAB

Rab 1 Rab 2 Rab 3 Rab 4 Rab 5 Rab 6

“Moderna”, decorative PVC door panels 900 x 1920 mm

BOL

Bol 1 Bol 2 Bol 3 Bol 4 Bol 5 Bol 6

IST

Ist 1 Ist 2 Ist 3 Ist 4 Ist 5 Ist 6

VRH

Vrh 1 Vrh 2 Vrh 3 Vrh 4 Vrh 5 Vrh 6

VIR

Vir 1 Vir 2 Vir 3 Vir 4 Vir 5 Vir 6

PAG

Pag 1 Pag 2 Pag 3 Pag 4 Pag 5 Pag 6